VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

Vedenie vášho účtovníctva spoločnosťou RCL sa neobmedzuje len na dodržiavanie právnych požiadaviek, ale zahŕňa aj optimalizáciu procesov, ktoré vytvárajú hodnoty pre vaše podnikanie.

Pomáhame pri správnej stratégii rastu vášho podnikania. Naše skúsenosti a rady vám budú prospešné pri dosahovaní vašich obchodných  cieľov. Tím expertov spoločnosti RCL ukazuje cesty a možnosti, ktoré zjednodušia účtovný proces a môžu pomôcť vášmu podniku sa efektívne rozvíjať.

Účtovné oddelenie RCL ponúka komplexné služby. Naše služby ponúkame malým a stredným spoločnostiam, máme dlhoročné skúsenosti v oblasti maloobchodu – retail.

Dokážeme vám ušetriť veľa vzácneho času, ktorý by ste inak museli investovať do časovo aj personálne nákladného vedenia účtovníctva. Spoluprácou so spoločnosťou RCL sa zbavíte bremena hľadania, školenia a riadenia interného tímu účtovníkov a finančných kontrolórov. Budete mať širší priestor pre plnenie úloh priamo súvisiacich s podstatou vášho podnikania a byť stále úspešnejším.

Správne a s víziou do budúcnosti vedené účtovníctvo je jedným zo základných pilierov úspechu každého podnikania. Podnikateľ musí mať relevantné informácie o stave svojho podnikania z účtovného hľadiska aby si zaistil úspech v dlhodobom horizonte. Aj preto výstupy a reporty z účtovníctva vám dodáme v takom čase aby ste ich dokázali interne spracovať a efektívne zúžitkovať.

Poskytujeme spoľahlivé služby, ktoré spĺňajú slovenské a medzinárodné štandardy.

Spoločnosť RCL s.r.o vedie účtovníctvo pre svojich klientov v súlade so Zákonom č. 431/2002 Z. z. O účtovníctve.

Spracovanie účtovnej agendy

 • Zostavenie účtovnej osnovy – dôležitý prvý krok, ktorého náplň je špecifická pre každého podnikateľa
 • Účtovanie v účtovných knihách
  – v sústave jednoduchého účtovníctva: peňažný denník, kniha pohľadávok, kniha záväzkov
  – v sústave podvojného účtovníctva: denník, hlavná kniha
 • Zostavenie účtovnej závierky
  – v sústave jednoduchého účtovníctva: výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch
  – v sústave podvojného účtovníctva: súvaha, výkaz ziskov a strát, poznámky
 • Vyhotovenie podkladov pre daňové priznanie Dph