MZDOVÁ AGENDA

Spoločnosť RCL ponúka bezpečnú a efektívnu alternatívu k vytvoreniu vlastného oddelenia miezd.

Súčasná legislatíva a jej neustále zmeny nútia zamestnávateľov byť stále v strehu a neopomenúť povinnosti súvisiace so zamestnancami a mzdami. Spoluprácou so spoločnosťou RCL ušetríte čas a peniaze, ktoré by ste mali investovať do vytvorenia vlastného mzdového a personálneho oddelenia.

Poskytujeme spoľahlivé služby, ktoré spĺňajú slovenské a medzinárodné štandardy.

Spoločnosť RCL s.r.o. zabezpečuje tieto služby v oblasti mzdovej agendy a personalistiky:

  • Správa dát v personálno-mzdovom systéme
  • Registračné povinnosti na Sociálnej poisťovni a zdravotných poisťovniach
  • Príprava pracovnoprávnych dokumentov
  • Spracovanie mesačných miezd zamestnancov
  • Príprava a distribúcia výplatných pások
  • Výpočet náhrad za pracovnú neschopnosť a evidencia čerpania dovoleniek
  • Vyhotovenie vyúčtovania dane z príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti
  • Vystavovanie rôznych potvrdení pre zamestnancov